Bases del concurs 'Els Bits canten'

 1. El tema de les fotografies presentades a concurs serà al voltant del Barri de Sants i la seva Història.
 2. El jurat es reserva el dret a no admetre a concurs fotografies que no s'ajustin al tema proposat.
 3. La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells.
 4. Les fotografies hauran de ser de la seva propietat.
 5. S'admetrà un màxim de cinc fotografies per persona.
 6. El propietari de la fotografia cedeix els drets de reproducció a l'Orfeó. Tot el material presentat podrà ser utilitzat per L'Orfeó de Sants, i en el seu nom Clickart, sense previ consentiment del seu propietari i sense cap compensació.
 7. Las fotos s'enviaran per correu electrònic o es descarregaran a un ordinador a la secretaria de l'Orfeó el dia 30 de setembre de 16 a 20 h. Aniran acompanyades del nom i telèfon de contacte o coreu electrònic. Opcionalment, podran incloure un títol i una petita descripció.
 8. Totes les fotografies rebudes fins la data límit es publicaran al web de Orfeó de Sants i entraran en el concurs.
 9. Les fotografies que per possibles problemes tècnics no es vegin apropiadament o sigui impossible descarregar-les per incompatibilitat de format no podran participar en el concurs.
 10. De entre les 10 fotografies finalistes un jurat imparcial escollirà la guanyadora.
 11. Els guanyador es notificarà personalment i s'exposarà a la pàgina web.
 12. El guanyador o algú que el representi haurà de recollir el premi el dia que se'l convoqui.
 13. El dictamen del jurat serà inapel·lable.
 14. La presentació al concurs implica l'acceptació de les bases.
 15. Si a les fotografies es mostra de manera destacada una persona, i especialment si es tracte d'un menor, caldrà presentar un documents que autoritzi la captura i posterior reproducció d'aquella imatge. L'orfeó de Sants i en el seu nom Clickart queden exserts de qualsevol responsabilitat sobre aquesta qüestió.
 16. L'Orfeó de Sants i en el seu nom Clickart queden exserts de qualsevol responsabilitat sobre els danys que puguin produir degut al mal funcionament o mal ús del premi per part de l'usuari.

Barcelona, 30 de setembre de 2006